Welkom

Oudervereniging Parentes heeft ten doel de continuïteit van voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen te ondersteunen.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

Als ouders of verzorgers van kinderen die voltijds hoogbegaafdenonderwijs volgen, collectief op te treden.
Zorg te dragen voor aanvullende benodigde middelen of diensten teneinde de continuïteit en kwaliteit van het hoogbegaafdenonderwijs te garanderen of te verbeteren.
De vereniging beoogt het dienen van het algemeen belang en streeft niet naar het maken van winst.

Op 12 oktober 2012 tekenden Scholenstichting PRODAS en Oudervereniging Parentes een sponsorcontract: samen gaan we voltijds hoogbegaafdenonderwijs in de regio Deurne in stand houden.