Over Parentes

Oudervereniging Parentes voor behoud van full-time hoogbegaafdenonderwijs.

“We willen zekerheid en continuïteit borgen. Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen.” 

Een aantal ouders van hoogbegaafde leerlingen van basisscholen in de regio Deurne/Asten/Someren hebben in 2012 een voor Nederland unieke oudervereniging opgericht: Parentes. De missie van Parentes is om full-time onderwijs voor hoogbegaafde (HB) kinderen in de regio Deurne – Asten – Someren en omgeving duurzaam te borgen, zodat niet alleen onze maar ook toekomstige kinderen kunnen profiteren van deze onmisbare onderwijsvorm.

Sinds september 2009 biedt basisschool D’n Heiakker speciaal onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Sinds het schooljaar van 2019 is de school verhuisd naar het pand waar basisschool De Willibrordus gevestigd is. Hier zijn de scholen samen verder gegaan als samenwerkingsschool De Aventurijn waarbij het HB onderwijs de naam LEO afdeling heeft gekregen. De kinderen komen hiervoor uit de hele regio naar Deurne. Zij krijgen onderwijs in aparte klassen van 20 kinderen. Onderwijs dat speciaal op hen is afgestemd: brede en complexe thema’s, een flink tempo en veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Met name door de kleinere klassen is dit onderwijs duurder dan regulier onderwijs.

Wij zien onze kinderen voor het eerst gelukkig in de klas; niet meer met buikpijn, depressieve klachten en tegenzin naar school. Daarom vechten wij voor het voortbestaan van dit onderwijs. Naast directe ondersteuning van de leerkrachten op vele gebieden (zoals opzetten projecten en begeleiden excursies), staan we gezamenlijk garant voor de jaarlijkse meerkosten van de LEO afdeling op de Aventurijn. Alleen op deze wijze kan het full-time hoogbegaafdenonderwijs in stand worden gehouden.

Behalve geld uit eigen middelen, werft Parentes via activiteiten, subsidies en sponsoring financiën voor haar doelstelling: het garanderen van passend onderwijs voor HB kinderen voor wie dit speciaal onderwijs onontbeerlijk is om tot evenwichtige en betekenisvolle individuen op te groeien.

Shop & Sponsor

Parentes heeft ANBI status

RSIN/fiscaalnummer ANBI:
851172349