Delegatie ASML Foundation bezoekt Leo-groepen

Op 2 november 2015 bezocht een delegatie van ASML Foundation, gelieerd aan higfhtechbedrijf ASML, de drie Leo-groepen van basisschool D'n Heiakker in Deurne. ASML Foundation is een onafhankelijke stichting die financiële steun geeft aan onderwijsprojecten die zich richten op het verbeteren van de zelfredzaamheid van kinderen (jongeren) door het ontwikkelen van hun talenten en potentieel.

ASML Foundation sponsort vanaf het schooljaar 2015-2016 dit speciale onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Dit doet ASML Foundation op twee manieren: door een financiële bijdrage per kindplaats - voor een periode van zes jaar - en door financiering van lesmateriaal, te weten zeven 'deep level learning' projecten.

Na een warme ontvangst door schooldirecteur Harrie Berkers keek en deed de ASML-delegatie mee bij enkele lessen van de Leo-leerlingen: schaken, filosofie en het uitvoeren van een eigen onderzoek. Dit zijn typisch lessen die niet standaard in een basisschoolcurriculum te vinden zijn, maar die voor hoogbegaafde leerlingen extra zijn toegevoegd om tegemoet te komen aan hun andere manier van denken en leren.

Na de lessen werd uitleg gegeven over de deeplevelaanpak binnen het Leo-onderwijs: deze kinderen leren veelal vanuit een topdownaanpak met waarom- en hoe-vragen en minder vanuit herhaling en reproductie.

Aan het einde van het bezoek boden de leerlingen een zelfgemaakt kunstwerk aan de delegatie aan.

 

Shop & Sponsor

Parentes heeft ANBI status

RSIN/fiscaalnummer ANBI:
851172349