Voor Ouders

U bent op zoek naar ander onderwijs, omdat uw huidige basisschool wellicht onvoldoende uitdaging biedt aan uw dochter of zoon, of omdat uw kind zich niet prettig voelt in de huidige situatie. Misschien vertoont uw kind thuis of op school gedrag dat verklaard wordt door haar of zijn hoogbegaafde vermogens. Of u bent doorverwezen door de intern begeleider van de huidige basisschool, of getipt door een kennis of een krantenartikel over hoogbegaafdheidsonderwijs.

In al deze situaties is het verstandig dat u zich uitgebreid laat informeren over hoogbegaafdheid (HB) in het algemeen en over het aanbod van voltijds HB onderwijs op De Aventurijn in Deurne.

Parentes is opgericht door ouders zoals u. Ouders die tussen 2009 en 2011 met hun kind de overstap maakten van het reguliere basisonderwijs naar HB onderwijs in daarvoor speciaal samengestelde klassen op, destijds, D’n Heiakker. Het belangrijkste argument van deze ouders is dat hun kind met klasgenoten met een vergelijkbare achtergrond (ontwikkelingsgelijken) het beste tot hun recht komen. Elke schooldag opnieuw betaalt zich dat uit. Niet alleen op school; ook thuis en bijvoorbeeld op de sportvereniging zitten onze kinderen nu veel beter in hun vel en kunnen zij zichzelf zijn.

Geschiedenis HB onderwijs

De heer Jan Hendrickx heeft na zijn pensionering als basisschooldirecteur het voltijds hoogbegaafdenonderwijs ontwikkeld én op de kaart gezet. In 2007 startte in Venlo-Blerick de eerste basisschool met speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen.

Prodas (Stichting voor Primair Onderwijs in de regio Deurne – Asten – Someren) organiseerde in februari 2009 een informatiebijeenkomst over hoogbegaafdenonderwijs. In september 2009 startte Basisschool D’n Heiakker met twee groepen van 16 leerlingen een proef van in totaal vier schooljaren (2009 – 2013).

Na ruim een jaar gedraaid te hebben bleken de meerkosten door met name de kleine groepen en vakdocenten de pan uit te rijzen. Prodas besloot de groepen per september 2011 te vergroten tot 20 leerlingen en nam afscheid van drie van de vijf vakdocenten. Tevens gaf Prodas aan dat als er geen aanvullende financiering gevonden zou worden, de proef na vier jaar in juli 2013 zou worden beëindigd. Dat zou het einde betekenen van voltijds HB-onderwijs in de regio Deurne.

Oprichting Parentes

Dat was de directe aanleiding voor de ouders om in het voorjaar van 2011 het initiatief te nemen om op een in Nederland unieke wijze samen in te staan voor de meerkosten van het voltijds HB-onderwijs. Hiertoe is op 9 december 2011 oudervereniging Parentes opgericht. Met Prodas is afgesproken dat Parentes in mei 2013 de meerkosten voor het 5e schooljaar (2013-2014) bijeen heeft gebracht en dat jaarlijks zal continueren.

Per klas is een bedrag van ongeveer € 30.000 nodig. Dit wordt betaald door ouders-donateurs, aangevuld met bijdragen uit externe sponsoring, activiteiten en subsidies. Op deze manier staan we als Parentes garant voor de voortgang van dit onderwijs. We zetten er samen de schouders onder. Met als uitgangspunt dat dit onderwijs voor ieder kind die het nodig heeft mogelijk moet zijn, ongeacht of de ouders kunnen bijdragen of niet.

Het doel van Parentes luidt conform artikel 2 van haar statuten:

De vereniging heeft ten doel de continuïteit van voltijds onderwijs voor hoogbegaafden te ondersteunen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Als ouders of verzorgers van kinderen die voltijds onderwijs voor hoogbegaafden volgen collectief op te treden;
  • Zorg te dragen voor aanvullende benodigde middelen of diensten teneinde de continuïteit en kwaliteit van voornoemde onderwijs te garanderen of te verbeteren.

De vereniging beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Vragen/contactpersoon

Parentes wil ouders van toekomstige leerlingen vanaf het eerste contact zo transparant en persoonlijk mogelijk informeren. Wat wordt er door Parentes van u verwacht als u uw kind aanmeldt voor voltijds HB-onderwijs op De Aventurijn, afdeling LEO? Als u hier vragen over heeft of meer informatie wenst kunt u terecht bij onze “contactpersoon ouders” Heiderieke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Shop & Sponsor

Parentes heeft ANBI status

RSIN/fiscaalnummer ANBI:
851172349